Showing posts with label BMC. Show all posts
Showing posts with label BMC. Show all posts

Friday, August 7, 2020

Job in BMC

ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભરતી-20200-21મિત્રો ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં અલગ અલગ વિભાગમાં ભરતી બહાર પડી છે. આ લોકડાઉનના સમયમાં આ તક ઝડપી લેવા જેવી છે.

ભરતીની વિગતો:-

1) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021/1 મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર
અરજી ફી-200 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

2) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-2 ફિમેલ હેલ્થ વર્કર
અરજી ફી- 200 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

3) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-3 લેબોરેટરી ટેક્નિશિયન
અરજી ફી- 0 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

4) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-4 ફાર્માસિસ્ટ
અરજી ફી- 0 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

5) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-5 ગાયનેકોલોજિસ્ટ
અરજી ફી- 200 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

6) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-6 પીડિયાટ્રીશિયન
અરજી ફી- 200 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020

7) જાહેરાત ક્રમાંક- BMC/202021-7 તબીબ અધિકારી
અરજી ફી- 0 રૂપિયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ- 26/08/2020